MIN GRÖNA SUPER SMOOTHIE

Processed with VSCO with t1 presetProcessed with VSCO with t1 presetProcessed with VSCO with t1 presetProcessed with VSCO with t1 presetProcessed with VSCO with t1 preset
-English down below-

Din kropp kommer tacka dig när du har slurpat i dig den här gröna super smoothie! Och den är verkligen så god och fräsch. Jag har även gjort en liten video här nedanför där jag gör min gröna super smoothie. Hur enkelt som helst!

Den har både banan och äpple i för sötman, sen har jag i spenat och ett grönt super pulver som innehåller: Spirulina, chlorella, korngräs och vetegräs. Det är ett perfekt sätt att använda för att öka ditt gröna grönsaksintag och det är så bra för din kropp, kommer skriva deras super egenskaper här nedanför. Jag köpte detta gröna super pulver i Australien men du kan säkert hitta ett likande i en hälsobutik! Sen har jag även i en bit ingefära och gurkmeja eller turmerik som man kan kalla det med, perfekt för immunförsvaret och så bra för din kropp och själ. Sen har citron juicen en viktig del, tycker att den balanserar ut smaken perfekt. Sen använder jag mig av kokosvatten och då får jag i mig yttligare bra mineraler i kroppen, men det går absolut att använda vatten istället.

 • Spirulina är en blågrön alg och den är rik på klorofyll, protein, vitaminer och andra livsviktiga näringsämnen. Andra goda egenskaper är att den renar kroppen från gifter, dämpar inflammationer, stärker immunförsvaret, stabiliserar blodsocker och gynnar viktminskning
 • Chlorella består till stor del av vitaminer, protein, mineraler samt andra näringsämnen och anses därför vara en av de mest näringsrika algerna på vår planet. Andra egenskaper den har: •  Förstärker och stimulerar immunförsvaret
  •  Avgiftar kroppen genom att avlägsna tungmetaller
  •  Bistår tarmsystemet och förbättrar matsmältningsfunktionen
  •  Underlättar läkningen av sår, magsår och skadade vävnader
  •  Fördröjer åldrandet och främjar möjligheten till ett långt och hälsosamt liv
  •  Förbättrar problem med blodsocker
  •  Eliminerar eller minskar dålig andedräkt
  •  Förser hjärtvävnader med järn
 • Korngräs är ett mycket alkaliserande spannmålsgräs som hjälper kroppen att återfå en bättre syra- och basbalans. Dessutom ger korngräs kroppen ett brett urval av naturliga mineraler, vitaminer och enzymer. Korngräs är även otroligt rikt på klorofyll.
 • Vetegräset innehåller många fler och mer koncentrerade näringsämnen än det färdigutvecklade fullkornsvetet. Gräset är dessutom superrikt på klorofyll vilket är det ämne som ger gräset dess gröna färg. Klorofyllet har många hälsofrämjande egenskaper, däribland stärkande för immunförsvaret samt att det har en kolesterolsänkande effekt. Utöver klorofyll innehåller vetegräset också flera olika vitaminer och mineraler, ett tjugotal aminosyror samt ett hundratal olika enzymer. En riktig näringsbomb.

DU BEHÖVER: 

ca 6 isbitar
1/2 banan
1/2 äpple
2cm färsk ingefära, skalad
2 cm färsk gurkmeja, skalad
1 stor näve färsk spenat
Juice från 1/2 citron
1 stor tsk grönt super pulver
ca 3 dl kokosvatten eller vanligt vatten

GÖR SÅ HÄR: 

 1. Mixa alla ingredienser i en mixer och njut! :)

MY GREEN SUPER SMOOTHIE

Your body will thank you after you have had this green super smoothie! It’s really good and so fresh. I’ve also made a small video down below where I’m making my green super smoothie.

It has both banana and apple for the sweetness, then I use fresh spinach and a green super powder that contains: Spirulina, chlorella, barley grass and wheat grass. It is a perfect way to increase your green vegetable intake and it is suuuper good for your body. I bought this green super powder in Australia but you can definitely find a similar one in a health store! I also have a piece of ginger and turmeric, perfect for the immune system and so good for your body and soul. The lemon juice is an important part too, I think it balances out the taste perfectly. Then I use coconut water to get good minerals in my body, but it is absolutely possible to use water instead.

 • Spirulina is a blue-green algae and it’s rich in chlorophyll, protein, vitamins and other vital nutrients. Other good thing is that it cleanses the body from toxics, suppresses inflammation, strengthens the immune system, stabilizes blood sugar and promotes weight loss.
 • Chlorella contains many good vitamins, protein, minerals and other nutrients and is therefore considered one of the most nutritious algae on our planet.
  Other features it has:
  • Enhances and stimulates the immune system
  • Detoxifies the body by removing heavy metals
  • Assists the intestinal tract and improves digestive function
  • Helping healing of wounds, ulcers and damaged tissues
  • Delays aging and promotes the possibility of a long and healthy life
  • Improves blood sugar problems
  • Eliminates or reduces bad breath
  • Provides heart tissue with iron
 • Barley grass is a very alkaline grain grass that helps the body regain a better acid and base balance. It also gives the body a wide selection of natural minerals, vitamins and enzymes. Barley grass is also incredibly rich in chlorophyll.
 • Wheat grass contains much more concentrated nutrients than the fully developed whole wheat. The grass is also super-rich in chlorophyll, which is the substance that gives the grass its green color. Chlorophyll has many health-promoting benefits, including strengthening the immune system and having a cholesterol-lowering effect. It also contains several different vitamins and minerals, 20 different amino acids and one hundred different enzymes. A real nutrient bomb.

YOU NEED:

about 6 ice cubes
1/2 banana
1/2 apple
2cm fresh ginger, peeled
2cm fresh turmeric, peeled
1 handfull fresh spinach
Juice from 1/2 lemon
1 large tsp green super powder
about 3 dl of coconut water or plain water

DO THIS:

 1. Mix all ingredients in a blender and enjoy! :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s